Ravenna

Je jedno jméno vlastní a jedno jméno podstatné, která člověku vytanou na mysli při zmínce o městě Ravenna. A těmi jsou „Dante Alighieri“ a „mosaiky“.


Město Ravenna letecký pohled (zdroj: Shutterstock.com)

V jednom z historicky nejvýznamnějších míst Itálie dokončil svou Božskou komedii a je zde pochován Dante Alighieri. Památkou, na kterou jsou obyvatelé Ravenny obzvláště pyšni, je Tomba di Dante. Jedná se o novoklasicistní budovu, která byla vystavěna v 18. století nad původní Danteho hrobkou z 15. století. Po vyhnání z Florencie se Dante uchýlil do Ravenny, kde mu tehdejší vládcové Ravenny – rodina Da Polenta – poskytli ochranu a on mohl dokončit své nejvýznamnější dílo Božskou komedii. V Ravenně roku 1381 zemřel a byl pochován v kostele San Francesco.


Tomba di Dante, Ravenna (zdroj: Shutterstock.com)


Basilica San Francesco, Ravenna (zdroj: Shutterstock.com)

Hlavními pamětihodnostmi města Ravenna jsou raně křesťanské kostely a baptisteria s úchvatnou mosaikovou výzdobou. Ačkoli se Ravenna nachází ve vnitrozemí, je významným přístavem, a to díky 10 km dlouhému kanálu Candiano, který spojuje město s Jaderským mořem v Porto Corsini. Město bylo v pátém století sídlem posledních římských císařů a jeho památky z tohoto období, především již zmíněné mosaiky, jsou na seznamu světového dědictví UNESCO. Sedm z osmi monumentů města zapsaných na seznam světového dědictví uchovalo po více než tisíc pětset let ohromný poklad – vzácné mosaiky, které prostřednictvím svých barev a kombinací vypráví příběh o velkoleposti města, které bylo jedním z nejdůležitějších center známého světa mezi pátým a šestým stoletím n.l.

Ravenna byla dokonce třikrát hlavním městem – Římské říše, Ostrogótského království a Byzantského exarchátu. Slavné mozaiky, kterými se Ravenna pyšní, vznikaly v období Římské říše i v době byzantské a je možno se s nimi seznámit např. v:

Baptisteriu degli Ariani – jehož kopule z 5. století je vyzdobena mosaikou představující apoštoly v kruhu kolem výjevu z Kristova křtu

Baptisteriu ortodoxních – jde o nejstarší ravennskou památku s bohatou mosaikovou výzdobou v blízkosti trosek římských lázní

San Vitale a Mausoleo di Galla Placidia – apsidové mosaiky ze 6. století

Sant‘Apollinare Nuovo – kostel ze 6. století pojmenovaný po prvním biskupovi Ravenny. Obdivovat je možno dvě řady mosaik znázorňujících procesí mučedníků a panen nesoucích dary Ježíši Kristovi a Panně Marii.

V Ravenně můžete strávit několik dní a pořád budete mít co objevovat ve městě, které vyzařuje velmi zvláštní a neočekávanou vitalitu, nebo se zastavit u nejznámějších pamětihodností, případně se jen tak projít a užívat si jeho výjimečné atmosféry. Ať se rozhodnete pro jakoukoli variantu, odjedete s úchvatnými pocity a zážitky a budete se tam určitě chtít podívat znovu.

Do Ravenny je z Cesenatica možno velmi pohodlně cestovat vlakem. Cesta netrvá dlouho, vlaky jezdí v sezóně každou hodinu a na nádraží v Cesenaticu trvá cesta jen pár minut.


Basilica San Vitale, Ravenna (zdroj: Shutterstock.com)

Menu