Cesenatico - historie

Tohle nádherné přímořské městečko bylo založeno roku 1302 a dodnes si zachovalo ráz staré rybářské vesnice včetně opevnění ze 14. století.

V 16. století vzrostl význam místa díky Leonardovi da Vinci, podle jehož projektu (z roku 1502) byl zbudován ekonomicky a politicky významný přístav na Adriatické riviéře, který je dodneška pýchou města.

V srpnu 1849 vyplul z přístavu v Cesenaticu Guisseppe Garibaldi spolu se dvěma sty muži a třinácti rybářskými loděmi („bragozzzi“), aby osvobodil Benátky. Po několik století bylo Cesenatico centrem mořského ruchu, rybářů a obchodu.

Původní přístav byl postaven v roce 1314. Důvodem bylo rozšíření obchodních cest pro obchodníky z Ceseny.

V roce 1502 ovládl město Cesare Borgia a byl to právě on, kdo pověřil Leonarda da Vinci vyprojektováním velkého obchodního přístavu. Kopie nákresů Leonarda da Vinci, podle jehož projektu byl přístav v 16. století skutečně nakonec zbudován, mohou návštěvníci shlédnout v Městském muzeu v Cesenaticu. Originály jsou uloženy ve Francouzské národní knihovně v Paříži.

Menu